Cenovnik
GODIŠNJA ČLANARINA U STRELJANI: 2500 din

CENE MUNICIJE po metku

Kalibar Redovna cena Cena za članove
9 mm Parabellum 50 din 45 din
.22 LR 35 din 30 din
7,62x25 mm TT 75 din 65 din
7,65x17 mm Browning 70 din 60 din
.40 S&W 75 din 65 din
.45 ACP 85 din 75 din
.38 Special 75 din 65 din
.357 Magnum 75 din 65 din
Sačma 12 75 din 65 din
Sačma 16 75 din 65 din
7,62x39 mm 120 din 120 din
7,62x54 mm R 150 din 150 din
8x57 mm Mauzer 150 din 150 din
.308 Winchester 140 din 140 din


Ostale usluge

Usluga Cena
Korišćenje streljačke pozicije
i klupskog oružja (60 minuta)
1600 din
Korišćenje streljačke pozicije i ličnog
oružja i municije (60 minuta)
800 din
Individualan rad instruktora
sa strelcem
po dogovoru
© Streljana "Tiron" | Sva prava zadržana.