Peti vidovdanski kup
Foto

U nedelju, 27. juna 2021. godine sa početkom u 10:00 časova, u streljani SSK „Tiron“, u Beogradu (Višnjička banja), ul. Slanački br. 26, (bivša ciglana Trudbenik) u organizaciji SSK „Tiron“ i uz podršku Nacionalne asocijacije za oružje Srbije, održaće se takmičenje u preciznom gađanju pištoljem i revolverom u kategorijama pojedinačno i ekipno.

PETI VIDOVDANSKI KUP 2021
PIŠTOLj-REVOLVER SREDIŠNjEG PALjENjA
PRIJAVLJIVANJE DO 25.6. 2021.

PRIJAVLJIVANJE I INFORMACIJE:

069/630 115 (streljana „Tiron“)
klubtiron@gmail.com
063/80 77 057 (gen. sekretar NAOS-a)


POČETAK TAKMIČENjA U 10:00 ČASOVA

1. Takmičenje se organizuje u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji,
2. Dozvoljeno je korišćenje sopstvenog ili klupskog pištolja i revolvera ne manjeg kalibra od 7,62 mm, sopstvene ili klupske municije,
3. Gađa se 5 probnih i 10 metaka za meč , meta „R-50” na 25 metara (vreme za probu 5 minuta, a za meč 10 minuta),
4. Stav za gađanje je stojeći iz ruku bez oslonca (jednoručno ili dvoručno),
4. U slučaju izjednačenih rezultata izvršiće se raspucavanje sa po jednim metkom do dobijanja razlike,
5. Redosled nastupa je po redosledu prijavljivanja,
6. Obavezna je upotreba zaštitnih sredstava,
7. Kotizacija po disciplini je 2000 RSD,
8. Prijavljivanjem na takmičenje smatramo da ste prihvatili propozicije takmičenja,
9. Za sve učesnike obezbeđen je prigodan poklon.

NAGRADE ZA NAJPRECIZNIJE STRELCE
PO SVAKOJ DISCIPLINI

1. strelac: 30 000 RSD
2. strelac: 20 000 RSD
3. strelac: 10 000 RSD

© Streljana "Tiron" | Sva prava zadržana.